fbpx

การฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน แบ่งเป็นสองประเภท คือ การฟอกที่บ้าน และการฟอกที่คลินิก ซึ้งทั้งสองแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป

สีไหนดูดีกว่ากัน

การฟอกสีฟันที่บ้าน

เบื้องต้นจะต้องตรวจฟันและขูดหินปูนก่อน เพื่อให้เหงือกไม่มีอาการอักเสบ หลังจากนั้นเข้ามาพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล รอ 2-3วันเพื่อมารับถาดฟอกสีฟันพร้อมน้ำยาฟอกสีฟัน

 ข้อดี
   – ค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบทำที่คลินิก
   – ตัวฟันมีโอกาสโดนน้ำยาฟอกสีได้นานกว่า อีกทั้งน้ำยาที่เหลือสามารถเก็บไว้เพื่อเป็นการ
     maintenance สีฟันได้อีกด้วย
   – อาการเสียวฟันระหว่างฟอกฟันมีน้อยกว่าแบบฟอกที่คลินิก
   – สามารถซื้อเฉพาะน้ำยาฟอกซ้ำได้เรื่อย ถ้าถาดฟอก ยังใช้งานได้

 ข้อเสีย
   – ต้องรอเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์ถึงจะเห็นผล
   – ต้องทำการฟอกเองโดยหยดน้ำยาฟอกสีฟันในถาดฟอก แล้วใส่นอนตอนกลางคืน

การฟอกสีฟันที่คลินิก

ฟันขาวสวยภายใน 1 ชั่วโมง ด้วย Pola office
      สีฟันที่เข้มขึ้นอาจเกิดขึ้นจากการทานยา การสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม (ชา กาแฟ )
การฟอกสีฟันจะช่วยละลายสารสีที่ตัวฟันดูดซึมสะสมออกมา โดยจะไม่เป็นการกัดเนื้อฟันให้บางลง
      การฟอกสีฟันจะให้ผลการรักษาที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ทันตแพทย์จึงไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้
ว่าฟันที่ฟอกจะขาวขึ้นเท่าไรในผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการเสียวฟันได้ขณะทำการฟอกสีฟันซึ่งเป็น
อาการปกติ หลังจากฟอกสีฟันที่คลินิกแล้ว ในช่วงแรกให้งดอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้มก่อน เนื่องจากในช่วงแรก
ของฟันที่ฟอกสี จะดูดสีกลับได้ง่าย

%d