fbpx

มาตรการคัดกรอง Covid-19

ด้วยความห่วงใย สังคม ผู้ใช้บริการ คลินิกมีการเตรียมพร้อมในส่วนของการคัดกรองผู้มาใช้บริการ มีการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อผู้ใช้บริการ และภายในร้าน ทำแบบประเมินความเสี่ยง เครื่องฟอกอากาศ พร้อมด้วยตัวจัดการการฟุ้งกระจาย

เพื่อผู้มาใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัยที่จะได้รับกลับไปจากคลินิกทันตกรรมเรวดี

%d