fbpx

ขั้นตอนและค่าจัดฟันดามอน

ดามอน คิว (Damon Q)

ดามอน เอ็มพาวเวอร์ ผลิตภัณฑ์สำหรับจัดฟันจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรูปแบบการจัดฟันที่ไม่ใช้ยาง มีแรงดึงฟันให้เข้าที่สม่ำเสมอ แข็งแรงทนทาน จัดแล้วจะดูเรียบร้อย ไม่โดดเด่นเกินไป แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการจัดฟันแบบโลหะ

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการจัดฟันแบบ ดามอน คิว

 • เตรียมความพร้อมของช่องปาก หรือ เคลียร์ช่องปาก เช่น อุด ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ซึ่งค่าใช้จ่ายจะตามราคาปกติ
  • ขูดหินปูน 700-1200 บาท
  • อุดฟัน 600-1,000 บาท
  • ถอนฟัน 600-1,200 บาท
  • ผ่าฟันคุด 1,500-3,000 บาท
 • เอ็กซเรย์ เพื่อตรวจสภาพโครงสร้างฟัน
  • ค่าเอ็กซเรย์ 1,000 บาท
 • พิมพ์ปาก เพื่อเก็บแบบจำลองสภาพฟัน เพื่อให้ทันตแพทย์วางแผนการรักษา
  • ค่าพิมพ์ปาก 1,000 บาท
 • ติดเครื่องมือ จะติดเครื่องมือฟันบนก่อน เพื่อให้ปรับตัวได้ง่ายและไม่รู้สึกถึงผลกระทบในการใช้ชีวิตมากเกินไป เดือนถัดไป จะเป็นการติดเครื่องมือฟันล่าง
  • ผ่อน 5 เดือนแรก เดือนละ 4,800 บาท
  • ผ่อนเดือนถัดไป (เดือนที่ 6) 2,000 บาท จนครบ 25 เดือน จากนั้นไม่ต้องชำระเพิ่ม
 • ถอดเครื่องมือ หลังฟันเคลื่อนเข้ารูปตามที่คุณหมอวางแผนแล้ว ก็จะนัดถอดเครื่องมือ และทำรีเทนเนอร์
  • ค่าถอดเครื่องมือ ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • รีเทนเนอร์ ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากถอดเครื่องมือ คือการใส่รีเทนเนอร์ คุณหมอจะทำการพิมพ์ปากบนล่างไปใช้สำหรับทำรีเทนเนอร์ และนัดใส่รีเทนเนอร์หลังวันที่ทำการถอดเครื่องมือ ประมาณ 7-10 วัน
  • ค่าพิมพ์ปากทำรีเทนเนอร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ค่ารีเทนเนอร์ ชิ้นบน และ ล่าง 3,500 บาท

%d