fbpx

การเคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก

เคลือบฟลูออไลด์เด็ก

การเคลือบฟลูออไรด์จะช่วยลดการเกิดฟันผุให้กับเด็ก

ของหวาน น้ำอัดลม ขนมต่างๆ เป็นของคู่กันกับเด็ก ของเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กเกิดฟันผุ หากการดูแลรักษาฟันไม่ดีพอ การเคลือบฟลูออไรด์ จึงเป็นการป้องกันฟันผุที่ดีให้กับเด็กๆ

ฟลูออไรด์เป็นธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างฟันของเราให้แข็งแรง โดยฟลูออไรด์จะไปสะสมอยู่ในฟันทำให้ผลึกเคลือบฟันแข็งแรงขึ้น ทนต่อกรดที่ทำให้เกิดฟันผุได้มากขึ้น 

การเคลือบฟลูออไรด์เป็นวิธีการป้องกันฟันผุ

นอกจากนี้ฟลูออไรด์ทำให้เกิดการสะสมกลับของแร่ ธาตุที่ผิวฟัน เป็นผลให้ฟันผุในระยะเริ่มแรกหายเป็นปกติได้ สามารถพบได้ในหลาย ๆ แหล่ง พบได้ตามธรรมชาติ เช่น น้ำ อาหารต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ชา และฟลูออไรด์ที่แต่งเติมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก

การเคลือบฟลูออไรด์ คือ การทำให้ตัวฟันดูดสารฟลูออไรด์เข้าไปในเนื้อฟัน โดยใช้ฟลูออไรด์ในรูปของสารละลาย น้ำยาเคลือบฟัน เจล และโฟม ใช้ทาเคลือบฟันได้ง่ายและแห้งเร็ว เพื่อให้ฟันมีสารเคลือบ เหสมือนเกราะฟัน ป้องกันการเกิดฟันผุ

ทั่วไปการเคลือบฟลูออไรด์เสริมจะทำให้กับกับเด็กที่มีอายุเฉลี่ย ตั้งแต่  6 ปีเป็นต้นไป จนถึงอายุ 16 ปี   ช่วงเวลาที่ ควรได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ทุก ๆ 6 เดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กที่มีประวัติฟันผุหรือมีความเสี่ยงสูงว่าจะเป็นฟันผุ

วิธีการเคลือบฟลูออไรด์

  • การเคลือบฟลูออไรด์ที่คลินิกทันตกรรม
  • การแปรงฟันด้วยยาสีฟัน หรือ ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์
  • เมื่อมีการเติมฟลูออไรด์ลงไปในน้ำดื่มที่ชะผ่านฟันของคุณ

หมั่นตรวจสุขภาพฟันประจำทุก 6 เดือน

การเคลือบฟลูออไรด์จะช่วยป้องกันฟันผุได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ใครก็ตามที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีฟันผุก็สามารถเข้ารับการเคลือบฟลูออไรด์ได้ โดยทันตแพทย์จะเคลือบฟลูออไรด์ลงไปที่ฟันของคุณโดยตรง

คำแนะนำ หลังเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อให้ได้ผลที่ดี ควรให้เด็กงดดื่มน้ำ 30 นาที

คลินิกทันตกรรมเรวดี มี คุณหมอเฉพาะทางสำหรับเด็ก
วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 17:00 – 20:00 น.
ค่าช้จ่ายในการเคลือบฟลูออไรด์เด็ก 400-500 บาท

สนใจข้อมูลเพิ่ม
โทร 02-588-2424
Inbox FB: RDCdentist
website: rdc-dentist.com

ขอบคุณข้อมูล
Colgate
www.si.mahidol.ac.th
ภาพประกอบ
Freepik  
Colgate

%d