fbpx

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายรากฟันเทียม

รากฟันเทียม เป็นฟันเสมือนที่สามารถทดแทนฟันจริงได้ใกล้เคียงที่สุด ทั้งรูปทรง ความทนทาน และสีของฟัน โดยอายุการใช้งานนาน 10-20 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้

เปรียบเทียบฟันธรรมชาติ กับ รากฟันเทียม

 

รูปโครงสร้างรากฟันเทียม กับ รากฟันตามธรรมชาติ

ประโยชน์ของการทำรากฟันเทียม
– รากฟันเทียม จะทำให้การบดเคี้ยวอาหาร การพูดออกเสียง กลับมาดีขึ้น
– เสริมสร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติ โดยเฉพาะในฟันหน้า
– ป้องกันการล้มเอียงของฟันที่อยู่ข้างเคียง รากฟันเทียม จะส่งผลให้ตำแหน่งฟันมีการค้ำยันซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการบดเคี้ยวอีกด้วย

รากฟันเทียม

 

ภาพเอ็กซเรย์หลังจากทำฟันเทียม

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทำรากฟันเทียม

ภาพ รากฟันเทียม ที่ฝังในกระดูก

 

ส่วนประกอบรากฟันเทียม

ราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เริ่มที่ 35,000 บาท แบ่งชำระ 3 งวด

ขั้นตอนในการทำรากฟันเทียม

  • เอ็กซเรย์ตรวจสภาพโครงสร้างฟัน
  • ผ่าตัดฝังรากเทียม (Fixture)
  • การใส่เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment)
  • ทำการครอบฟัน (Crown) ราคาวัสดุครอบฟันจะเปลี่ยนแปลงตามวัสดุที่ใช้
  • พิมพ์ปาก

***** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษ ****

บางกรณีคนไข้อาจะต้องเตรียมความพร้อมของกระดูก หรือปลูกกระดูกขากรรไกร ให้รองรับการฝังรากฟันเทียม

ค่าปลูกกระดูก เริ่มต้นที่ 6,000-8,000 บาท

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ราคาวัสดุครอบฟัน


%d