fbpx

ค่าบริการทันตกรรม ขูดหินปูน

อัตราค่าบริการ ขึ้นกับปริมาณหินปูน

  ขูดหินปูน                        800-1,000
      – หินปูนมีปริมาณมาก แบ่งขูด  ครั้งละ    800-900
   เกลารากฟัน         ซี่ละ                   300
   ตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟัน  8 ซี่หน้า    8,000
อัตราค่าบริการล่าสุด 01/6/2566

 

%d