fbpx

ผลงานจัดฟัน

รูปภาพลูกค้าที่มาใช้บริการจัดฟัน แต่ละท่านก็ใช้เวลาในการจัดที่แตกต่างกันไป 2-3 ปี หรือมากกว่านั้น ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความสม่ำเสมอในการเข้ามาปรับเครื่องมือจัดฟัน สภาพโครงสร้างฟันและการเรียงตัวของฟัน เป็นต้น

คุณ กัญญาภัค

ระยะเวลาในการจัด 2 ปี

คุณ ชาณัฏฐ์

ใช้เวลาในการจัดฟัน 3 ปี


 

 

 

 

 

 


%d bloggers like this: