fbpx

ผลงานจัดฟัน

ผลงาน การจัดฟัน ของผู้ใช้บริการคลินิกทันตกรรมเรวดี เบื้องต้นใช้ระยะเวลาประมาณ 2ปี หรือ 25 เดือนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพโครงสร้างของผู้จัด

จากรูปหลังจัดฟันจะเห็นว่าฟันมีการสบฟันดีขึ้น และเป็นธรรมชาติ ช่วยให้เราเคี้ยวอาหารได้ดียิ่งขึ้น

%d