fbpx

รากฟันเทียม ฟันเทียมที่แข็งแรงที่สุด

รากฟันเทียม คือ อะไร

รากฟันเทียม คือ นวัตกรรมทันตกรรม ทำด้วยโลหะชนิดไทเทเนียมที่สามารถเชื่อมติดกับกระดูกได้ใกล้เคียงฟันเดิม สามารถทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป ได้ทั้งความสวยงามและการใช้งานที่ทนทาน สามารถใช้แรงกด เคี้ยวผ่าน รากฟันเทียม ไปถึงตัวกระดูกขากรรไกรได้โดยตรง ซึ่งฟันปลอมชนิดอื่นไม่สามารถทำได้ (ฟันปลอมชนิดอื่นต้องอาศัยเหงือกหรือฟันข้างเคียงเป็นตัวรับแรง) ถือได้ว่า รากฟันเทียม เป็นนวัตกรรมฟันปลอมที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุดในเวลานี้

ประเภทของรากฟันเทียม

รากฟันเทียม แบบตัวเดียว เป็นการทำที่ใช้ทดแทนฟันที่หายไปซี่ต่อซี่ โดยไม่ต้องไปกรอฟันซี่อื่นเพิ่ม

รากฟันเทียม แบบใส่ฟันหลายซี่ เป็นการทำที่ใช้รากเทียมมากกว่าหนึ่งซี่ใช้เป็นหลักยึด
แล้วส่วนบนทำการเชื่อมเป็นสะพานเพื่อให้ทดแทนฟันที่หายไปได้หลายซี่โดยใช้รากเทียมน้อยตัว

รากฟันเทียม ร่วมกับฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้
เป็นการทำรากเทียมเพื่อช่วยในการยึดฟันปลอมถอดได้เป็นหลักโดยรับแรงได้แค่บางส่วน เหมาะกับผู้ป่วยที่ฟันปลอมหลวมจากการที่สันเหงือกเตี้ย ช่วยทำให้ฟันปลอมอยู่นิ่งขึ้น

ข้อห้ามหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ รากฟันเทียม

  • ความดันโลหิตสูงโดยไม่สามารถควบคุมได้
  • โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
  • ผู้ป่วยกระดูกพรุนที่ได้รับการฉีดยา Bisphosphonate
  • ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัด
  • ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากหรือข้างเคียง
  • ผู้ป่วยเด็กที่ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรอยู่

ดูขั้นตอนและค่าใช้จ่ายรากฟันเทียม ได้ที่นี่ >>> ค่าใช้จ่ายรากฟันเทียม


%d