fbpx

อยากฟันสวยแต่ทำไมต้องถอนฟัน

อยากจะได้ฟันสวยๆแต่ก็กลัวโดนถอนฟัน จะต้องโดนถอนฟันกี่ซีContinue reading “อยากฟันสวยแต่ทำไมต้องถอนฟัน”

รักษารากฟันน้ำนม

ฟันน้ำนมในเด็ก ปกติจะมีช่วงอายุที่จะหลุดออกตามธรรมชาติ Continue reading “รักษารากฟันน้ำนม”

ดูแลฟันของเราให้ประหยัดกันเถอะ

การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวัน เราตContinue reading “ดูแลฟันของเราให้ประหยัดกันเถอะ”