fbpx

การเดินทางมาคลินิกทันตกรรมเรวดี

คลิกที่ลิ้ง https://goo.gl/maps/ZKPsrNNsxg86L1ya9 จะแสดงตำแหน่งในแผนที่ Google Maps ค่ะ

สะพานพระราม 5 ขับตรงมาจนเข้าสู่ถนนติวานนท์ จะพบ Big C ติวานนท์ อยู่ทางซ้ายมือ
(1) ตรงมาอีกเล็กน้อยจะพบซอยติวานนท์ 3 (ซอยพิชยนันท์) ทางซ้ายมือ
     • เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยติวานนท์ 3
     • ขับตรงเข้ามาในซอยประมาณ 400เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยติวานนท์ 3 แยก 10
     • วิ่งจนสุดซอยจะพบทาง 3 แยก ให้เลี้ยวขวา จะเป็นซอยเรวดี
     • ขับตรงมาจะพบคลินิกอยู่ทางซ้ายมือ อยู่ถัดจากเรวดีซอย 4 มาประมาณ4ห้อง
(2) ขับตรงมาเรื่อย ๆ จะผ่านซอยติวานนท์ 3 และติวานนท์ 7 ให้ชิดซ้าย
     • เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเรวดี(ปากซอยมี 7-11)
     • เข้ามาประมาณ 200 เมตร ก่อนถึงเรวดีซอย 4 จะพบคลินิกอยู่ทางขวามือ
งามวงศ์วาน • จากสี่แยกเกษตร ขับตรงเข้าสู่เส้นงามวงศ์วาน จะพบ The mall งามวงศ์วาน อยู่ทางซ้ายมือ
• ขับตรงมาชิดทางขวาไว้ จะพบสะพานข้ามแยกแคราย
• ขับข้ามสะพานลงมา แล้วเบี่ยงออกทางซ้าย จะพบไทยคมอยู่ทางซ้ายมือ
• ขับเลยไทยคมมาจะพบซอยรัตนาธิเบศร์ 3 อยู่ทางซ้ายมือ(มี 7-11 เป็นจุดสังเกตอยู่ทางปากซอย)
• เลี้ยวซ้ายเข้าซอยรัตนาธิเบศร์ 3
• วิ่งตรงมาจนสุดซอยจะพบ 3 แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเรวดี
• ขับตรงมาจะพบคลินิกอยู่ทางซ้ายมือ อยู่ถัดจากเรวดีซอย 4 มาประมาณ4ห้อง
รัตนาธิเบศร์ • ขับมาจะพบศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีอยู่ทางซ้ายมือ
• ให้กลับรถใต้สะพานข้ามแยกแคราย
• จะพบไทยคมอยู่ทางซ้ายมือ
• ขับเลยไทยคมมาจะพบซอยรัตนาธิเบศร์ 3 อยู่ทางซ้ายมือ(มี 7-11 เป็นจุดสังเกตอยู่ทางปากซอย)
• เลี้ยวซ้ายเข้าซอยรัตนาธิเบศร์ 3
• วิ่งตรงมาจนสุดซอยจะพบ 3 แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเรวดี
• ขับตรงมาจะพบคลินิกอยู่ทางซ้ายมือ อยู่ถัดจากเรวดีซอย 4 มาประมาณ4ห้อง

Leave a Reply

%d bloggers like this: