fbpx

ทันตกรรมจัดฟัน

              หลายคนพบปัญหาของโครงสร้างฟันที่ผิดรูป ส่งผลให้พบปัญหาการขบเคี้ยว หรือบดอาหาร การจัดฟันจึงเป็นการรักษาสภาพโครงสร้างฟันให้กลับมาเหมือนสภาพปกติ ปัญหาที่พบบ่อยได้แก่ ฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง หรือฟันล้มจากการถอนฟันเป็นเวลานาน

การจัดฟันนอกจากจะได้สุขภาพฟันที่ดีแล้วยังได้ความสวยงาม และบุคลิกภาพที่ดีตามมาด้วย
การจัดฟันนั้นมีเงื่อนไขคือผู้ที่จัดฟันจะต้องมารับการรักษาทุกเดือน เพื่อให้การเคลื่อนฟันทำได้อย่างลื่นไหล จัดเสร็จเร็ว

การทำความสะอาดที่มากขึ้นกว่าก่อนจัดฟันเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ฟันไม่ผุ เท่านี้การจัดฟันก็จะเป็นเรื่องง่าย และไม่ทำให้เกิดความรำคาญ อีกทั้งจะทำให้มีความมั่นใจกับรอยยิ้มมากขึ้น

Leave a Reply

%d