fbpx

โรคกลิ่นปาก

โรคกลิ่นปาก 90 % มาจากภายในช่องปาก เป็นโรคที่ทำลายความสัมพันธ์ ของคนรอบๆตัว หรือเวลาเข้าสังคม ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจ สูญเสียบุคลิกภาพ

โรคกลิ่นปาก เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งในปาก ไปทำการย่อยสลายสารประกอบประเภทโปรตีนที่ตกค้างอยู่ในช่องปาก และลำคอ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น

สาเหตุอื่นๆ เช่น ฟันผุ หรือมีเศษอาหารตกค้างตามซอกฟัน โรคเหงือกอักเสบซึ่ง ทำให้มีแผ่นคราบฟันและหินปูนสะสม กลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงยิ่งขึ้น

เครดิตรูปภาพ Designed by katemangostar / Freepik

การทดสอบ
วิธีการทดสอบว่าคุณมีกลิ่นปากแค่ไหนนั้นทำได้โดย ลองเอามือข้างหนึ่งมาอังไว้เหนือจมูกกับปากแล้วหายใจ ดมว่ามีกลิ่นผิดแปลกหรือไม่

เครดิตรูปภาพ Designed by Freepik

การป้องกัน
โดยทั่วไป วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันกลิ่นปากคือ แปรงฟันและขัดฟันเป็นประจำทุกวัน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลในช่องปากให้เหมาะสม
แต่หากยังมีกลิ่นปากอย่างเรื้อรัง ขอแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์ เพื่อทำการซักประวัติ ทั้งในเรื่องของโรคประจำตัวและการดูแลอนามัยภายในช่องปากและตรวจเพื่อหาสาเหตุของโรคต่อไป

ขอบคุณ
ที่มา : ทพญ.นุชนาถ โอปิลันธน์ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

%d bloggers like this: