fbpx

ฟันสบบนฟันคุด เก็บไว้หรือถอนดี

ฟันคุด อาการที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไข้ การถอนหรือผ่Continue reading “ฟันสบบนฟันคุด เก็บไว้หรือถอนดี”

ฟันคุด จะพบในทุกคนหรือไม่

ฟันคุด คือ สภาพของฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปContinue reading “ฟันคุด จะพบในทุกคนหรือไม่”

อาการเสียวฟัน สาเหตุและการหลีกเลี่ยง

อาการเสียวฟัน เกิดจากการตอบสนองของเส้นประสาทในฟันที่ไวตContinue reading “อาการเสียวฟัน สาเหตุและการหลีกเลี่ยง”