fbpx

ฟันคุด จะพบในทุกคนหรือไม่

ฟันคุด คือ สภาพของฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ ซึ่งอาจจะไม่ขึ้นมาเลยหรือขึ้นมาไม่เต็มซี่เนื่องจากมีฟันซี่อื่นมาขวางไว้ ดังนั้นถ้าเรามีขนาดของขากรรไกรใหญ่พอที่จะให้ฟันขึ้นได้ ฟันเรียงตัวตามปกติ ไม่มีการขวางการขึ้นของฟัน ก็จะไม่มีฟันคุดในช่องปาก

ฟันคุด

ฟันคุดสามารถเกิดกับฟันได้ทุกซี่ เช่น ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อย

แต่ส่วนใหญ่มักพบฟันคุดที่เกิดกับฟันกรามล่างซี่ที่สาม ที่พยายามขึ้นมาในช่องปากในช่วงอายุประมาณ 18-21 ปี แต่ในบางคนอาจมีฟันคุดขึ้นก่อนหรือหลังช่วงอายุนี้

ฟันที่ขึ้นผิดปกติ มีทั้งแนวเอียงและนอน

การตรวจวินิจฉัยก่อนการรักษา

 • ทันตแพทย์ทำการซักประวัติ ประเมินสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย โรคประจำตัว ยาหรืออาหารที่แพ้ รวมไปถึงประวัติการรักษาทางทันตกรรมในอดีต
 • การ X-ray เพื่อประเมินตำแหน่งซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการผ่าฟันคุดโดยปัจจุบันภาพรังสีที่นิยมใช้ คือ ซึ่งเป็นภาพ 2 มิติ สามารถใช้ในการประเมินเบื้องต้นก่อนการผ่าตัด
 • ในรายที่มีความจำเป็น อาจถ่ายภาพรังสี 3 มิติเพิ่มเติม เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างฟันและโครงสร้างใกล้เคียง เช่น คลองเส้นประสาท รากฟันที่อยู่ข้างๆ เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตามการผ่าฟันคุดออกในผู้ป่วยจะต้องพิจารณาร่วมกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการเกิดผลข้างเคียงหลังจากการผ่าตัด

ภายหลังการผ่าฟันคุด อาจพบอาการหลายอย่าง เช่น อาการปวด บวม อักเสบบริเวณ
แผลผ่าฟันคุด ซึ่งคล้ายคลึงกับการผ่าตัดเล็กโดยทั่วไป ควรดูแลตนเองหลังผ่าฟันคุด ดังนี้

 • กัดผ้าก๊อซนาน 1 ชั่วโมง กลืนน้ำลายตามปกติ ห้ามบ้วนเลือดและน้ำลาย เพราะ
  อาจทำให้เลือดไหลไม่หยุด
 • หลังคายผ้าก๊อซแล้ว ถ้ามีเลือดซึมจากแผลผ่าตัด ให้ใช้ผ้าก๊อซที่สะอาดกัดใหม่
  อีกประมาณ 1/2 ชั่วโมง
 • ประคบนน้ำแข็งบริเวณแก้มในวันที่ผ่าฟันคุด วันต่อไปใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบบริเวณ
  แก้มเพื่อลดอาการบวม
 • รับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม นม
 • รับประทานยาให้ครบตามที่ทันตแพทย์สั่ง
 • งดออกกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาประเภทหนัก ช่วง 2-3 วันแรก หลังการผ่า
 • แปรงฟันทำความสะอาดในช่องปากตามปกติ
 • ตัดไหมหลังผ่าฟันคุด 7 วัน
 • หากมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น ปวดแผลมาก
  รู้สึกมีหนองไหลในช่องปาก อ้าปากไม่ได้
  ให้กลับมาพบทันตแพทย์ได้ก่อนวันนัด

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดฟันคุด

หลังการผ่าฟันคุดอาจจะพบอาการต่างๆเช่น การปวด บวม ซึ่งเกิดจากการอักเสบ ซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่เกิดขึ้น อาการบวมจะเป็นมากในช่วง 2-3 วันหลังผ่าตัด และจะค่อยๆน้อยลง อาการปวดหลังการผ่าตัดถือเป็นเรื่องปกติ โดยสามารถบรรเทาด้วยยาแก้ปวด

การติดเชื้อของแผลผ่าตัด อาจการติดเชื้อเกิดขึ้นได้หลังจากผ่าฟันคุด มีการติดเชื้อมาก่อนอยู่แล้ว หรืออาจเกิดการดูแลแผลที่ไม่เหมาะสมหลังการผ่าตัด โดยสามารถลดการติดเชื้อได้โดยรักษาความสะอาดแผลให้ดี ร่วมกับการรับประทานยาฆ่าเชื้อตามที่ทันตแพทย์สั่ง

อาการอ้าปากได้จำกัด จากการที่อ้าปากนานหรือเกร็งขณะรับการรักษา สามารถบรรเทาอาการได้โดยการประคบอุ่นและการบริหารกล้ามเนื้อ หรือหากมีอาการมากอาจบรรเทาได้ด้วยยาคลายกล้ามเนื้อตามทันตแพทย์แนะนำ

ค่าใช้จ่ายในการผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุดจะมีค่าใช้จ่าย อยู่ที่ประมาณ 1,500 – 3,500 บาท โดยค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามสภาพความผิดปกติของฟันคุด บางกรณีมีการโผล่ขึ้นในแนวนอนก็จะต้องผ่ายากกว่าปกติ ใช้เวลาผ่าประมาณ 1 – 1 ชั่วโมงครึ่ง

สนใจสอบถามข้อมูลหรือนัดเพื่อผ่าฟันคุดได้ที่

Inbox FB: rdcdentist

โทร 02-588-2424 หรือ 083-839-1555

=========================================================

ขอบคุณข้อมูล และรูปภาพ
คณะทันตแพทย์มหิดล

สำนักทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Freepik

Leave a Reply

%d